T9-skolan

Historia

T9 uppfanns i den svenska fjällvärlden för att det skulle vara enklare för ungdomar att prata med de människor som de annars skickar SMS till. I och med införandet av T9 kan man alltså använda SAMMA språk oavsett om man skickar SMS eller om man pratar.

Att lära sig T9

För att lära sig prata T9 behövs egentligen bara en telefon med bokstäver på sifferknapparna. Den första bokstaven på varje knapp är den bokstav som man säger, oavsett vilken av bokstäverna på den knappen som avses. Sålunda översätts "men" till "mdm" på T9. Nedan följer en liten parlör som kan vara bra att ha till hands, om man skulle hamna i ett sällskap som bara pratar T9.

T9-parlören
Exempel på ord som är samma på svenska och på T9
Träningshjälpmedel

"Jag är inte bara tandläkare, jag har också ögon"